בין לקוחותינו

החברה למתנ"סים

קרן קרב

חמד- חינוך ממלכתי דתי

הקרן למורשת הכותל

רוח יהודית

החברה לפיתוח הרובע

ביה"ס יובלים- אור יהודה